วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวต้มผัด

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปโครงงานเรื่องการทำข้าวต้มผัด เรารู้ถึงวิธีการทำข้าวต้มผัด
ประโยชน์ของข้าวต้มผัด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และเสร็จสมบูรณ์ อาจจะมีอุปสรรค์บ้างเล็กน้อยในการดำเนินงานของ
การทำงานเป็นกลุ่ม แต่ผลงานที่ทำก็ออกมาดีและอุปสรรค์ที่พบเจอคือ
- ไม่มีความเตรียมพร้อมในการทำงาน
-ทำยังไม่เป็น
-ทำงานไม่เสร็จในเวลาที่กำหนดเอาไว้
-ทะเลาะกันในกลุ่มบางครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น